עם בוא הקיץ, ניצב נושא ההשקיה בקדמת הבמה. הצורך בחיסכון במים ובעלויות הכספיות
הנדרשות עבור השימוש במים, אינו עולה תמיד בקנה אחד עם צורכי הגן, ומציאת "דרך
המלך" אינה פשוטה. אנו, מדריכי הנדסת הצומח וגנים בוטניים במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר, מעוניינים לקדם את נושא החיסכון במים בגן הנוי, וכחלק ממטרתנו זו אנו עתידים
לערוך יום עיון שיעסוק בגינון חסכני במים.


להרשמה:
אנא שילחו דוא"ל או פקס למירב חג'בי, מזכירת ענף פרחים והנדסת הצומח, כלהלן:
מייל: MeiravH@moag.gov.il ; פקס: 9485887 - 03

למידע נוסף ולתוכנית יום העיון לחץ כאן


תאריך: יום רביעי, 91 ביולי 0291 , כ"ה בתמוז תשע"ז
מיקום: באולם סמינרים בקריה החקלאית, בית דגן, בין השעות 8:30-13:45