באולם ספורט ע"ש אריק איינשטיין ברחוב יאיר רוזנבלום 29 כ"ס. משעה 08.30 עד 16.00

עלות 100 ₪

הרשמה אצל מירב 039485315

meiravh@moag.gov.ii

פרטים לילך דויטש 0544422649