משעה 08.30 עד 14.00 בקריה חקלאית בבית דגן

פרטים יוסי בן שחר 0506241607