הכרת צמחי הבר בארץ והקניית מיומנות להגדרתם. הכרת נופי הצומח של ישראל. הקניית כלים להגדרת צמחים בעזרת מגדיר וספרות נוספת. 


למידע נוסף : אודליה ארושס 4472409–052

programs@botanic.co.il


תאריך : 01/2018
מיקום : הגן הבוטני האוניברסיטאי