כתב: שמוליק גרייבר, גנן ומעצב גינות.


בגדרות חיות יש להקפיד על גיזום סדיר ועקבי, אשר מלבד שמירה על צורה וממדים של הגדר, מהווה גירוי להגברת הצמיחה לאורך הענפים הנשארים ולגידול צפוף של השיח, ומשפר על ידי כך את יפיו כגדר גזומה פורמלית.

אולם יש להזהר בחלק מהגדרות בגיזום באמצע הקיץ, אם לא גזמתם זמן ממושך, ועכשיו אתם גוזמים חזק מאד כדי להגיע לממדים הרצויים, שכן חשיפה גדולה בבת אחת של ענפי השיח לשמש ולחום יכולים לגרום עקה קשה לצמח. במקרה כזה יש לרדת לממדים הסופיים בהדרגה. בכל פעם גוזמים מעט יותר עד למקום הסופי. בשיחים שאנו רוצים לשמר את צורתם הטבעית ולמנוע בהם את מראה ה"תספורת", יש לבצע גיזום הקצרה של הענפים, באורכים שונים, כדי לעודד פריצת פקעים חדשים. מפקעים אלו יצמחו ענפים חדשים למילוי השיח ויפרצו מהם ענפים נושאי פרחים (בשיחים אשר פורחים על ענפים צעירים).
יש לזכור את החשיבות הרבה בהכרת עונת הצמיחה והפריחה של השיחים כדי למנוע תופעה מצערת של גיזום בזמן התחלת פריחה או גיזום בעונה שאין בה צימוח פעיל. כמו כן, יש להכיר היטב את תכונות השיחים היות וישנם צמחים רבים השתולים בתנאי הארה או הצללה מופרזים, או מקבלים כמויות השקיה מועטות או מופרזות וכתוצאה מכך פעולות הגיזום השונות עלולות להביא להתייבשות ענפים ולהתנוונות השיח כולו.

שתילה
בעונה זו ניתן לבצע שתילה של שיחים וצמחים שונים, יש להקפיד על מרחקי שתילה נכונים על פי גודלו הסופי של הצמח. שתילה במרחקים נכונים תאפשר להבליט את אופיו ויופיו של כל שיח ותמנע בעתיד ביצוע אינטנסיבי של דילולים ועקירות של שיחים רבים. תכנון ושתילה נכונה יאפשרו תנועה בין השיחים, כדי לבצע את הטיפולים הדרושים כדוגמת עיבוד, ניכוש עשבים וגיזומים שונים. שתילה צפופה מדי מקשה על פעולות אלו ומייקרת את עלותן למי שמעסיק גנן.

השקיה
את השיחים מומלץ להשקות בטיפטוף. כששותלים שיחים חדשים יש להתייחס בהקפדה לתצרוכת המים של השיחים, היות וישנם שיחים המוגדרים כחסכני מים לעומת שיחים הצורכים מים בכמות רבה יותר.

שתילה מעורבת של שיחים בעלי תצרוכת מים שונה תביא להתנוונות של חלק מהשיחים שלא יקבלו את כמות המים הדרושה להם או שיקבלו מנת מים עודפת. כמויות מומלצות להשקית שיחים מבוגרים בתקופה זו:
1.5 ליטר למ"ר באזור מישור החוף והשפלה.
2 ליטר למ"ר ליום באזור הר, הנגב והעמקים.
3.5 ליטר למ"ר ליום באילת והערבה
מרווחי זמן בין השקיה להשקיה לפי סוג הקרקע:
קרקע קלה 30 - 20 יום.
קרקע כבדה 45 - 30 יום.
דוגמה לחישוב מנת השקיה לשיחים בשטח כולל של 30 מ"ר שיושקו כל 20 יום באזור מישור החוף, אדמה קלה: 900 ליטר - 1.5 (ליטר מ"ר ליום) X 30 (מ"ר) X 20 (ימים).

דישון
ניתן לדשן בדשנים איטי שחרור או בדשן משולב כדוגמת 20-20-20 בכמות של 4 גר' למ"ר ולהצניעו ברקע, או לפזרוליד הטפטפותבצל השיח.יש להימנע מדישון זרחני בצמחיה אוסטרלית עקב רגישותה בעת הצנעת הדשן יש להיזהר מפגיעה בשורשים עליונים לפני שתילת שיחים חדשים יש לדשן על סמך תוצאות בדיקת קרקע ובדיקת רמת היסודות בקרקע. בעת הכנת הקרקע יש לפזרקומפוסט בכמות של 20 ליטר למ"ר.

הגנת הצומח
הטמפרטורות הגבוהות והלחות המרובה מהוות אקלים נוח למיני מזיקים שונים ופטריות, העלולים לגרום לנזקים לצמחית הגן. לא תמיד יש צורך למהר ולרסס בחומרים כימים, אשר פוגעים לא רק במזיקים אלה גם בחרקים מועילים ובאויבים הטבעיים של המזיקים.
ניתן להקטין במידה רבה פגיעת מיני מזיקים ופטריות בצמחים על ידי נקיטת אמצעים שונים כדוגמת: שתילת צמח נכון במקום נכון, הקפדה בעת השתילה על הכנת קרקע נכונה, גיזומים בעונות מתאימות, שמירה על פוריות הקרקע באמצעות הוספת קומפוסט אשר תשפר את הרכב חומרי המזון בקרקע בצורה מאוזנת (בקומפוסט נוצרים חומרים "אנטיביוטיים" הנספגים על ידי השורשים בצמח), תגביר את עמידות הצמח וחוסנו בפני מזיקים.
דישון אינטנסיבי ולא מבוקר מחליש את רקמות הצמחים ידוע שעודף חנקן גורם לצמיחה נמרצת, אך עמידתו של הצמח למחלות פוחתת.
ניתן להשתמש בהדברה ביולוגית ובחומרים ידידותיים לסביבה, אשר מאפשרים שמירה טובה יותר על האיזון הטבעי בגן.
להלן מספר חומרים ידידותיים לטיפול במזיקים ומחלות בגן:

● ריסוס בתכשיר ביו-טי (חיידק בצילוס טורינגיאנזיס) להדברת זחלים של פרפרי לילה בצמחים עשבוניים.

● ריסוס בשמנים כדוגמת ווירול, שמן פרפיני הפוגע בכנימות בגן.

● ריסוס בורטימתק (חומר ביולוגי תוצר תסיסה של חיידקים) הפעיל נגד אקריות וזבוב המנהרות.

● ריסוס בנימגרד תכשיר טבעי המופק מזרעי עץ האזדרכת ההודית ומשמש להדברת קימחון וקימחונית. (ניתן לרסס בתכשיר זה מיני ירקות ומיני צמחי מרפא).

● ריסוס במווסתי גידול חרקים (מג"ח) כגון: אטברון, סימבוש. אמבוש להדברת פרודניה, הליוטיס וסוגי זחלים נוספים.

● ריסוס בסימודקס תכשיר המכיל שמן אתרי המופק מעץ תה אוסטרלי להדברת חילדון כישותית חלפת.

● ריסוס בתכשירי נחושת כדוגמת קוצייד להדברת מחלות פטרייה.

ריסוס בסודה לשתיה, כ- 5 גרם לליטר למניעת קימחון.

● כמו כן, ניתן לטפל במזיקים באמצעים פשוטים יותר: איסוף זחלים בידיים, כיוס פירות, שליפת נוברי שיחים ועצים באמצעות חוט פלדה. הנחת מלכודות: ריח, פרומונים, תוויות דביקות לשמיכת זבובים ופרפרי לילה. כיסוי שיחים ועצים ברשת 14 מ"ש למניעת כניסת מזיקים.