במסגרת הקורס נתמקד בהקניית ידע וכלים מעשיים לתפעול וניהול מערכות השקיה בגן הנוי הציבורי והפרטי, בהתאם לדרישות במכרזים השונים.

הקורס מיועד לקבלני גינון, גננים, גנני קיבוצים, מנהלי עבודה, לאחראים על ההשקיה ברשויות המקומיות, בהתיישבות הכפרית ובמוסדות ציבור.


מקום ביצוע הקורס: מרכז לימודים-מושב שדה-עוזיהו

תאריך התחלה: 13/06/2017
רכז מקצועי: צור פלדי


נושאי הלימוד:

מושגי יסוד בהשקיה והידראוליקה | תורת הקרקע -יחסי מים /קרקע /צמח | הכרת קבוצות צמחים | יסודות בקריאת מפה | לוח השקיה וחישוב מנות ההשקיה| ראשי מערכת ובקרת השקיה | מערכות סינון ופילטרים | ברזים, מגופים, וסתי לחץ, דישון | מערכות פיקוד ובקרה עירוניות | מערכות בקרה מקומיות | צנרת ואביזרי השקיה | חישובי קוטר, אביזרי צנרת ומחברים צנרת, אביזרי צנרת המטרה וטפטוף | תחזוקת מערכות השקיה. 


מתכונת הלימודים:
לימודי יום - 80  (ש"ל אק'), למשך 12 מפגשים עקביים בימי שלישי.
הלימודים יתקיימו בין השעות 08:30 - 15:30.
(*) במסגרת הקורס יינתנו גם הרצאות מקצועיות ע"י נציגי החברות השונות.
*לבוגרי/ות הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם הארגון לגננות-ונוף בישראל* 


תאריך: 12/06/2017
מיקום: מרכז לימודים-מושב שדה-עוזיהו