גיליון החודש

בריכת נוי - צמחי מים


צמחי מים מוסיפים רבות ליופיה של הבריכה ולהשתנות העונתית שלה. בנוסף, הם תורמים ליצירת מערכת אקולוגית מרתקת בבריכה.