גיליון החודש

הכנת הגינה לסתיו


לקראת הסתיו הצמחים עוברים ממצב צימוח נמרץ למצב של האטה ובחורף למצב תרדמה. חשוב לסייע לשיחים בגן בתקופה זו, הכנו עבורכם מדרך כיצד לפעול במספר שלבים פשוטים