גיליון החודש

שורשים - במצע מנותק


מגדלים צמחים בעציצים, בכדים או במכלים ? מערכת שורשים בריאה, מפותחת ומתפתחת היא המפתח לצימוח חזק ונאה.